Propere lucht met Therapy Air | luchtreiniger uit Zwitserland

Propere lucht met therapy air

Bent u op zoek naar een luchtreiniger? Maak kennis met de kwaliteitsvolle luchtreinigers van Therapy Air.

Ontdek onze luchtreiniger modellen en vraag onze prijzen met expert advies aan:

Luchtreiniger therapy air - Propere lucht met Therapy Air

Stap 1 van 2

Propere lucht met Therapy Air

Propere lucht met Therapy Air

PROPERE LUCHT met Therapy Air , de beste luchtreiniger

Een gezonde oplossing voor verontreiniging! Bescherm uw gezondheid en verbeter uw welzijn.

Therapy Air systemen elimineren verontreiniging binnenshuis en vernietigen alle virussen en bacteriën die in elke omgeving rondzweven.

PROPERE LUCHT

Luchtreiniging systeem: Therapy Air 

Therapy Air luchtreiniging systemen zorgen ervoor dat luchtverontreiniging binnenshuis aanzienlijk verminderd en laten u opnieuw propere lucht inademen.

Uw huis en kantoor worden gezondere plekken om in te leven en te ademen.

Stof, bacteriën, virussen, sigarettenrook en andere vervuilers worden geëlimineerd.

Mensen zullen het verschil merken als ze een kamer met een Therapy Air luchtreiniging systeem betreden! Collega’s, klanten en familieleden – vooral diegenen die aan allergieën lijden – worden eindelijk verlost en kunnen makkelijker ademen.

De Therapy Air luchtreiniging systemen van Zepter reduceren het aantal verontreinigende stoffen in stof, luchtverfrissers, sigarettenrook, stuifmeel, open haarden, pesticiden, spuitbussen, plantaardige sporen, luchtbevochtigers, houtkachels, huidschilfers van huisdieren en schimmel.


 

Propere lucht met Therapy Air

Propere lucht met Therapy Air


 

OVER GEZONDHEID

Elke ademhaling die je doet… kan een gevaarlijke of gezonde ervaring zijn!

We moeten ons zorgen maken over de lucht die we inademen. Sterker nog, we moeten bang zijn voor de lucht die we inademen!

In de wereld van vandaag is niet alleen de lucht die we buiten in de straten van de stad inademen maar ook de lucht in onze huizen en kantoren – plaatsen waar we ons veilig zouden moeten voelen – levensbedreigend geworden.

Wanneer men de feiten bekijkt, waaronder het recentste onderzoek dat werd uitgevoerd door wetenschappers en experts, wordt het pijnlijk duidelijk dat de straten noch onze huizen altijd veilige plekken zijn om te wonen en te werken! Wat kunnen we doen?

We kunnen niet simpelweg naar een andere planeet gaan. We leven hier op aarde, en helaas wordt de aarde alsmaar minder levensvatbaar.

We moeten iets doen – voor de aarde en voor onze families.

Onderzoek toont aan dat elk jaar miljoenen mensen sterven door problemen die worden veroorzaakt door een overdadige blootstelling aan verontreinigende stoffen in de lucht. We zien deze verontreinigende stoffen meer en meer in onze huizen, voor onze tv’s, in onze keukens, slaapkamers, badkamers – enzovoort –de lucht is er verontreinigd en gevaarlijk om in te ademen!

We dienen maatregelen te treffen om niet alleen onszelf maar ook onze families, onze kinderen, onze levens en ons geluk te beschermen. We moeten iets doen zodat wij niet één van de miljoenen sterfgevallen worden die elk jaar vallen!

Bij Zepter denken we dat de meeste mensen de feiten over luchtverontreiniging en de gezondheidsproblemen die erdoor worden veroorzaakt niet kennen. In dit document bespreken we kort enkele van deze problemen. De waarheid kan pijnlijk zijn maar blijf a.u.b. verder lezen. Het is belangrijk dat we de vijand kennen zodat we onszelf en onze families kunnen beschermen.

Het ergste probleem van deze bedreiging is waarschijnlijk dat we niet eens weten dat het aan het gebeuren is! Het is simpel om te denken: “het zal mij niet overkomen!” Een droge hoest tijdens de winter, waterige ogen en een verstopte neus kunnen door andere dingen worden veroorzaakt.

Verkoudheid, griep en andere aandoeningen worden vaak, en soms terecht, als boosdoener aangeduid. Als we beseffen dat het ons overkomt (inademen van giftige lucht) is het al te laat. De schade werd toegebracht en onze lichamen zijn verzwakt en ziek.

We dienen preventieve maatregelen te treffen om gezondheidsproblemen die worden veroorzaakt door verontreiniging in onze eigen huizen te voorkomen!

Therapy Air luchtreiniging systemen van Zepter bieden het antwoord. Therapy Air luchtreiniging systemen vechten op een doeltreffende wijze tegen luchtverontreiniging binnenshuis zodat u en uw kroost de kans krijgen om vrij te ademen!

Vermits we nu een manier hebben om ons te beschermen, zou het onverantwoordelijk zijn als we geen maatregelen treffen om aandoeningen die worden veroorzaakt door verontreinigde lucht binnenshuis te voorkomen – niet alleen voor uw eigen gezondheid maar ook die van uw kinderen. In het bijzonder voor kinderen waarvan de jonge longen en lichaamsbouw nog gevoeliger zijn voor de gevaren van verontreiniging.

Een gestage stijging in aandoeningen van de luchtwegen zoals allergieën, astma en zelfs kanker – ook al boekt de medische technologie vooruitgang – toont aan dat er iets anders deze toename veroorzaakt. Is het toeval dat de luchtkwaliteit aan hetzelfde tempo afneemt? Nee. Wij zijn slachtoffers van ons verontreinigd milieu – maar nu hoeven we dat niet meer te zijn!

In dit artikel leest u over de Therapy Air van Zepter.

Rivieren van stof

De atmosfeer is zoals de oceaan rijk aan stromen. Deze stromen kunnen stof en verontreiniging van de ene plek naar bijna om het even waar op aarde brengen. Zand van de Sahara werd in grote hoeveelheden in de Caraïben en zelfs gemengd met de sneeuw in Scandinavië teruggevonden!

Dit zijn normale, natuurlijke processen in de atmosfeer. Dezelfde luchtstromen kunnen ook door de mens veroorzaakte verontreiniging vervoeren. Op het platteland wonen volstaat dus niet om u te behoeden voor de giftige stoffen die in industriële gebieden worden aangemaakt.

De radioactieve wolk van Chernobyl kon bijvoorbeeld Japan bereiken!

Ons milieu bevat minstens 12 chemicaliën die extreem schadelijk zijn voor mensen, en luchtstromen verspreiden ze overal.

Rivieren van stof zijn rivieren van gif geworden. Door de mens veroorzaakte verontreiniging wordt naar de verste plekken op aarde verspreid! Waar is er nog propere, gezonde lucht?

We kunnen ons nergens verstoppen!

Luchtverontreiniging tast iedereen aan. We kunnen er ons niet voor verstoppen. We worden op elke plek waar we ademen omgeven door verontreinigde en giftige stoffen, in het bijzonder in onze eigen huizen!

De hoeveelheid verontreinigde lucht in het huis kan 2, 5, tot 100 keer slechter zijn dan de lucht buitenshuis! *

Bij elke ademhaling sluipen er tussen de 40.000 en 75.000 stofdeeltjes ons lichaam binnen.

Eén gram stof bevat 700 miljoen verschillende deeltjes die samen een gigantische bedreiging voor onze gezondheid vormen. Doorheen de evolutie hebben onze organismen zich aangepast om stof te kunnen bestrijden, maar vandaag beschikt stof over een volledig andere structuur en vormt ze een grotere bedreiging. Daarom rangschikt EPA binnenhuislucht van slechte kwaliteit tussen de top vijf milieugevaren voor de openbare gezondheid! *

– Verontreiniging binnenshuis kan 100 keer meer zijn dan buitenshuis.

– We spenderen 90% van onze tijd binnenshuis.

– We ademen tussen de 40.000 en 75.000 stofdeeltjes in bij elke ademhaling.

– Effecten op de gezondheid kunnen jaren na blootstelling optreden.


 

Propere lucht met Therapy Air

Propere lucht met Therapy Air


 

Zolang we ademen zal luchtverontreiniging ons aantasten!

We spenderen tot 90% van onze tijd binnenshuis – d.w.z. dat we 90% van onze tijd gerecycleerde lucht inademen. Door de lucht te recycleren, in het bijzonder in normale ventilatiesystemen, kunnen stof, schimmels, bacteriën, virussen, sigarettenrook, verscheidene chemicaliën en andere giffen opstapelen en verhoogd hun aanwezigheid naarmate de lucht opnieuw wordt gebruikt!

Het menselijk lichaam is niet gemaakt om deze aanslagen op onze gezondheid te bestrijden!

Het effect is traag en stil. Het is mogelijk dat we de ware schade aan onze lichamen pas jaren na blootstelling ontdekken!

Gezondheid dient te worden gekoesterd en niet worden uitgeademd!

Is ademen een gevaar geworden voor onze gezondheid?

Hoe weten we of we worden aangetast door ons milieu? Welke zijn de signalen die aangeven dat onze lichamen worden aangevallen door de lucht rondom ons?

Heeft u ooit aanhoudende hoofdpijn of een geïrriteerde neus of keel gehad die maar niet verdween? Allergische huidreacties? Duizeligheid en vermoeidheid zelfs na goede nachtrust? Deze symptomen kunnen makkelijk worden genegeerd of worden geweten aan iets anders.

Zonder voorschrift te verkrijgen geneesmiddelen zoals aspirine of hoestmedicijnen, verstoppen en maskeren deze symptomen zodat we niet meer naar de oorzaak zoeken!

– Aanhoudende hoest, conjunctivale irritatie, hoofdpijn.

– Vermoeidheid, duizeligheid, allergische huidreacties, zwakheid.

– Astma-aanval, regelmatig infecties aan de bovenste luchtwegen.

Hoe weten we dat we worden vergiftigd?

Blootstelling aan oplosmiddelen, reinigingsproducten, pesticiden en andere vluchtige organische stoffen kunnen al deze symptomen en daarbovenop misselijkheid, bloedneus en kortademigheid veroorzaken.

Zware metalen in de atmosfeer zoals lood en kwikdamp kunnen het maagdarmkanaal aantasten en leiden tot spierkrampen, tremoren, zwakheid, persoonlijkheidsveranderingen, gehoorverlies… en de lijst gaat verder!

Biologische verontreinigende stoffen zoals huidschilfers van dieren, schimmels en stofmijten kunnen de verspreiding van ziekten en infecties bevorderen. Ze kunnen bovendien zorgen voor een beklemmend gevoel op de borst, aanhoudend gehoest en rinitis.

Kachels, verwarmingstoestellen, ovens en open haarden kunnen ons ook ziek maken. Duizeligheid, hoofdpijn, oogirritaties en een verhoogd voorkomen van angina bij mensen met een coronaire hartziekte, en heel wat van de symptomen die reeds werden vermeld, kunnen door deze verbrandingsbronnen worden veroorzaakt.

Luchtverontreiniging: een lokaal of globaal probleem?

Observaties gemaakt door NASA hebben uitbreidende wolken van koolmonoxide en andere verontreinigende stoffen aangetoond die zich wereldwijd verspreiden.

Op basis van deze nieuwe informatie constateert John Gille, directeur van het National Center for Atmospheric Research in Boulder, Colorado:

“Door deze nieuwe observaties kunnen we duidelijk zien dat luchtverontreiniging meer is dan een lokaal probleem. Het is een globale aangelegenheid.”

De Environmental Protection Agency (EPA) heeft een “epidemie van verontreinigde lucht” aangekondigd. Al meer dan 20 jaar vechten de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het milieuprogramma van de VN tegen verontreinigde lucht. Er werden miljarden dollars aan het gevecht besteed maar de luchtkwaliteit gaat nog steeds achteruit! Wat betekent dit voor ons? Hoe kunnen we onszelf helpen ademen!

– Een globale epidemie: luchtverontreiniging verspreidt wereldwijd!

– Ons milieu bevat schadelijke chemicaliën!

– Een lokaal probleem. Het is ONZE lucht!

De adem van een kind dient een levensadem te zijn!


Propere lucht met Therapy Air

Propere lucht met Therapy Air


Woont u samen met een roker?

Sigarettenrook in het milieu of passief roken is net zo schadelijk, zoniet schadelijker als roken op zich. Conjunctivale irritatie, piepende ademhaling, snurken, verergeren van chronische aandoeningen van de luchtwegen, hartziektes en kanker zijn enkele van de gezondheidsgevaren die door passief roken kunnen worden veroorzaakt, in het bijzonder voor kinderen!

Al deze verontreinigende stoffen hebben een resultaat gemeen – ze irriteren en dragen mogelijk bij tot de ontwikkeling van astma. Onderzoek in de VS toont aan dat elke tien jaar het aantal mensen dat aan astma lijdt met 50% stijgt!

Astma is jaarlijks verantwoordelijk voor 14,5 miljoen verloren werkdagen en 14 miljoen verloren schooldagen voor kinderen. Opgeteld leidt dit tot miljarden dollars kosten aan gezondheidszorg per jaar in enkel maar de VS!* Verontreinigende stoffen en een dalende luchtkwaliteit binnenshuis kunnen deze aanvallen uitlokken.

Niet enkel astma is aan een opmars bezig – het aantal mensen met allergieën en kanker is ook aan het toenemen en kan in verband worden gebracht met de achteruitgang van de luchtkwaliteit.

Kan een gebouw ziek zijn?

– Zieke gebouwen maken ons ziek – elke dag bijna 20% van ons.

– Door verontreiniging stijgt elke tien jaar het aantal astmalijders met 50%.

– Astma is verantwoordelijk voor miljoenen verloren werkdagen en schooldagen.

– Kantoren stoten hoge giftige rookwaarden uit.

De technologie blijft vooruitgang boeken en we bouwen nieuwere, aantrekkelijkere gebouwen – maar wel met goedkoper materiaal – wat tot de ontdekking van een nieuwe ziekte leidde.

Deze ziekte heet “ziek gebouw-syndroom”.

Hoge hoeveelheden aan giftige substanties worden uitgestoot door bevloering, tapijten, plastic dat nodig is voor de productie, meubels, kleefmiddelen, verf, vernissen, modern constructiemateriaal, synthetische stoffen en heel wat andere bronnen.

20% van de werknemers zegt dat hun prestaties negatief worden beïnvloed door de symptomen van dit syndroom. Een vijfde van de werknemers kan zijn volledig potentieel niet benutten wegens de lage kwaliteit van lucht binnenshuis!

Het ziek gebouw-syndroom veroorzaakt aanhoudend gehoest, irritatie, hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid, allergische huidreacties, zwakheid, astma-irritatie, infecties aan de luchtwegen… niet de gebouwen maar de MENSEN zijn ziek aan het worden!

Oncontroleerbare omgevingen in onze eigen huizen

Heel wat zaken die het leven onaangenaam maken, kunnen niet door ons worden gecontroleerd. De gebouwen waarin we leven zijn soms oud en rijk aan meeldauw en schimmel. Muren zijn aan het afbrokkelen en stof van oude verf en plaaster vullen de lucht op.

Misschien woont u in een gebouw met heel wat families die hun eigen “persoonlijke” geuren verspreiden. Of u heeft een groot gezin dat samen in een kleine ruimte leeft zodat uw huis nog benauwder aanvoelt. Verschillende geuren kunnen makkelijk onze persoonlijke ruimte binnendringen.

Koken, kuisen en hygiënische gewoonten vormen de “atmosfeer” rondom ons.

Onze werkplaatsen worden alsmaar internationaler. Kiemen en microben van over de hele wereld worden samengebracht. Verschillende parfums en geuren mengen met elkaar en zorgen voor stank.

Het sanitair is mogelijk oud, opslagplaatsen zijn muf en de buren blijven hun rommel onder uw ramen opstapelen. Een vergeten zak aardappelen in de kast of een wasmand gevuld met oude sokken kan een volledig appartement vullen met een vreselijke stank!

Onaangename geuren vertellen ons dat er iets niet klopt, maar we kunnen niet altijd het probleem oplossen.

Knijp uw neus dicht of verhuis?

We kunnen op heel wat verschillende manieren omgaan met deze onaangename geuren.

Jammer genoeg maskeren de meeste methoden enkel de geur. Deze “maskers” maken het probleem vaak erger. Ze verbergen de geur door toxinen en verontreiniging in onze huizen te verspreiden!

Wierook vermoeilijkt de normale werking van onze longen en veroorzaakt hoofdpijn en slechte nachtrust. Het kan afhankelijk van de ingrediënten zelfs slechter zijn voor onze gezondheid!

Geurkaarsen zijn populair maar ze zorgen voor roet die wordt toegevoegd aan het stof, het vuil en de verontreiniging in de lucht. Bovendien kunnen ze giftig lood produceren afhankelijk van hoe ze worden gemaakt. Ze ruiken misschien wel lekker, maar de potentiële risico’s voor onze gezondheid maken ze gevaarlijk!

Deodorant-sprays maskeren enkel de problemen in onze huizen. Er bevinden zich al zo veel chemische verontreinigende stoffen in de lucht. Waarom zou u er nog meer verspreiden? Bovendien produceren bepaalde aerosols chemicaliën die de verwoesting van een omgeving die reeds ziek is nog verergeren!

– Chemische aromatische “maskers” vormen een gevaar voor de gezondheid!

– Roet en rook geven ons hoofdpijn, maken ons slaperig en verstoren ons welzijn.

– Welriekende huishoudproducten en onnatuurlijke geuren kunnen onze slaap ook verstoren.


 

Propere lucht met Therapy Air

Propere lucht met Therapy Air


 

PRODUCTSTERKTES

Therapy Air luchtreiniging systemen zijn de oplossing

Therapy Air, luchtreiniging-systemen beschermen uw gezondheid en verbeteren uw welzijn.

Therapy Air systemen elimineren luchtverontreiniging binnenshuis en vernietigen alle virussen, bacteriën en schimmels die in elke omgeving rondzweven

PRODUCTVOORDELEN

Laat Therapy Air luchtreiniging-systemen uw lucht filteren zodat uw lichaam het niet hoeft te doen!

– Dood bacteriën, schimmels en virussen in binnenhuislucht.

– Neutraliseer hinderende geuren.

– Verbeter uw welzijn met de natuurlijke Aromatherapie.

– Ontlast mensen die lijden aan allergieën en astma.


Propere lucht met Therapy Air

Propere lucht met Therapy Air


Therapy Air iOn, de beste luchtreiniger

12 KENMERKEN

1. De allerbeste luchtreiniging

Diverse filters, waaronder een HEPA-filter bedekt met een organisch, antibacterieel materiaal (Type Thiabendazool) en anti-schimmelstoffen, zijn ontworpen en geïnstalleerd om verontreinigende stoffen binnenshuis ogenblikkelijk te verwijderen.

2. Sterke luchtfiltering

De luchtfiltering verwijdert schadelijke gassen, zoals VOS0 en formaldehyde, evenals de geur van voedsel en sigaretten.

* Experiment voor het verwijderen van giftige gassen.

Giftige gassen zoals VOS0 (tolueen, benzeen, xyleen, styreen), formaldehyde, ammoniak, acetal-dehyde en azijnzuur worden volledig verwijderd (exclusief kooldioxide en koolmonoxide).

3. Negatieve Ionen Generatie

De enorme hoeveelheid negatieve ionen die gegenereerd worden laten u genieten van echt frisse lucht.

4. Turbo modus bediening

In de turbo modus reinigt het apparaat lucht in zeer korte tijd, wanneer vervuiling veroorzaakt wordt door een te grote hoeveelheid stof of geur.

5. Ag allergie schild filter

Ag/Apathiet, Anti-Legionella anti-microbieel is een niet-geweven stof die bacteriën en Legionella bacillus verwijdert, die gevaarlijk zijn voor zuigelingen.

Ginkgo Biloba plantextract wordt verwerkt in het omhulsel om allergene stoffen, het influenzavirus en bacteriën te verwijderen.

6. Afstandsbediening

Een afstandsbediening wordt meegeleverd voor uw gemak.

7. Wandhangen

Slank Ontwerp (Optioneel)

Het super slanke ontwerp zorgt ervoor geschikt is om aan de wand te hangen.


Propere lucht met Therapy Air

Propere lucht met Therapy Air


8. Ritmische reinigingsbedrijf modus

Deze modus is ontworpen voor optimale binnenlucht circulatie en de snelle verwijdering van verontreinigende stoffen.

9. Stille Werking ‘s Nachts (Bedtime Mode)

Het apparaat werkt automatisch extra stil om ’s nachts een aangename sfeer te creëren.

10. Veiligheidsontwerp voor klanten

Alle werkingen stoppen automatisch als de voorklep wordt geopend.

De luchtinlaat/uitlaat is ontworpen om uw veiligheid te waarborgen en ongelukken te voorkomen.

11. Stemmingslicht

U kunt een kleur selecteren aan de voorkant van het apparaat voor stemmingsverlichting.

12. Child Mode

De luchtcirculatie snelheid wordt verlaagd om te voorkomen dat kinderen de koude voelen.

INTERNE FILTERS

1. Negatieve Ionen

Een negatieve iongenerator produceert een enorme hoeveelheid negatieve ionen, waardoor u kunt genieten van heerlijk frisse lucht.

2. Filterbehuizing

Pre-Electrostatische, Medium, HEPA, AG Allergie, AC Deodorant filters zijn geïnstalleerd.

3. Antistatische Filter (Pre-Electrostatische Filter)

Verwijdert grote stofdeeltjes, schimmel, haar, roos, huisdierharen, enz.

4. Anti-bacteriële Filter (Medium Filter)

Verwijdert de resterende, kleine stofdeeltjes, bacteriën die groter zijn dan 1 μm (micron), pollen, etc.

Tegelijkertijd beschermt het de HEPA-filter, dat is de volgende filter.


Propere lucht met Therapy Air

Propere lucht met Therapy Air


5. HEPA Filter

Efficiënt elimineert het de kleinste deeltjes stof en tabaksrook, terwijl de antibacteriële thiabendazool (thiabendazool is een organische, antibacteriële verbinding) bacillen, schimmelsporen en dergelijke verwijdert, waardoor de mogelijkheid op infectie wordt voorkomen.

6. Antiallergische Filter (Ag Allergie Filter)

Een mengsel van zilver en apathiet (een mineraal) en een antibacterieel middel dat vooral effectief is in de bestrijding van de bacteriën Legionella (Legionella bacillus), die bijzonder gevaarlijk zijn voor baby’s.

Binnenin het filter bevindt zich een extract verkregen uit de bladeren van ginkgo (*) die gebruikt wordt om de oorzaken van allergieën, griepvirussen en bacteriën te elimineren.

(*) Ginkgo biloba, de oudste bekende plant, heeft een zeer grote genezende krachten en wordt gebruikt voor de behandeling van astma, longziekten (bronchiën) en ook voor het verbeteren van de circulatie.

7. Geactiveerd-koolstoffilter (Ac Deodorant Filter)

Elimineert de geur van voedsel, giftige gassen en alle andere geuren door de enorme absorptie-capaciteit.

Alleen compleet schone lucht kan door de barrière passeren die ondoordringbaar is voor de verontreinigende stoffen.

Ten slotte komt de gezuiverde lucht in de module met de geïntegreerde iongenerator.

Daar wordt het verder verrijkt met negatieve ionen die alle luchtverontreinigende stoffen en positieve ionen door huishoudelijke apparaten en andere bronnen zullen bestrijden.


Propere lucht met Therapy Air

Propere lucht met Therapy Air


Therapy Air

Onze baanbrekende vijf-filter technologie genereert ongeveer 220.000 negatieve ionen per kubieke meter, wat gelijk is aan het aantal ionen dat gevonden wordt in enkele van de gezondste omgevingen op aarde.

Het lost enkele van de grootste problemen op die zich voordoen als gevolg van onze moderne levensstijl, waaronder een omgeving die steeds meer ziektes, chronische griepachtige aandoeningen, luchtvervuiling en gezondheidsrisico’s in huis veroorzaakt die allergieën, aandoeningen van de luchtwegen en het hart en kanker kunnen veroorzaken.

De fantastische vijf filters:

1. Antistatische filter

Verwijdert grotere deeltjes stof, schimmel, haar, roos en haren van huisdieren

2. Antibacteriële filter

Verwijdert de resterende kleine stofdeeltjes, bacteriën groter dan 1 micron en pollen, terwijl het ernaast geplaatste HEPA-filter wordt beschermd

3. HEPA-filter

Verwijdert minuscule stofdeeltjes en rook, terwijl het antibacteriële thiabendazool, (een organische antibacteriële verbinding), bacillen, schimmelsporen en ziektekiemen verwijdert om het risico op infectie te voorkomen.

4. Anti allergeen filter

Een mengsel van zilver, apathiet (een mineraal) en een antibacterieel middel dat bijzonder doeltreffend is tegen legionellabacteriën die bijzonder gevaarlijk zijn voor baby’s. De filter bevat extract van ginkgo biloba bladeren die zeer effectief worden gebruikt voor het verlichten van de effecten van astma, longziekten en problemen met de bloedsomloop door het elimineren van de oorzaken van allergieën, griepvirussen en bacteriën.

5. Filter van activaat carbon

Elimineert onaangename etensgeuren, giftige gassen en andere geuren dankzij de hoge absorptie-eigenschappen.


 

Propere lucht met Therapy Air

Propere lucht met Therapy Air


 

Therapy Air

De mens ademt gemiddeld meer dan 11.000 liter lucht per dag in. We brengen 90 procent van onze tijd binnenshuis door, of het nu in onze huizen, werkplaatsen, scholen of gezondheids- en fitnesscentra is, waar de niveaus van verontreinigende stoffen en allergenen 100 keer hoger kunnen zijn dan de reeds gevaarlijk verontreinigde buitenlucht. Het inademen van vervuilde lucht maakt ons ziek en is een van de hoofdoorzaken van veel dodelijke ziekten.

Therapy Air is door onafhankelijke Experten Testen (Duitsland 2016 en 2020) uitgeroepen tot beste high-end luchtreiniger op de markt. Bovendien heeft het prestigieuze Duitse GUI LAB-laboratorium Therapy Air iOn in april 2020 gecertificeerd met het testmerk “Vermindert micro-organismen effectief”. Dit omvat bacteriën en virussen die in de eerste plaats worden overgedragen via druppelinfectie (bv. SARS-CoV-2).

Therapy Air is een geavanceerd en uiterst effectief luchtzuivering- en ionisatie systeem dat 99,99% van de in de lucht zwevende deeltjes verwijdert. Gezuiverde 99,99% therapielucht vrij van virussen, bacteriën en toxische stoffen is een must have in elke binnenruimte voor een goede gezondheid en is de enige echte en gezonde investering voor woningen, kantoren, scholen en kleuterscholen, sport- en recreatiecentra, zorgwoningen – alle binnenruimtes.

Nieuw onderzoek legt verband tussen luchtvervuiling en hogere sterftecijfers door coronavirus. Coronavirus patiënten in gebieden met veel luchtverontreiniging lopen meer kans de infectie op te lopen en eraan te overlijden dan mensen die in gebieden met schonere lucht wonen.

In een wereld die zich meer dan ooit bewust is van wat onze lucht doorgeeft, is het kopen en gebruiken van een luchtreiniger van Therapy zinvoller dan ooit!

Therapy Air 

Houd stof, temperatuur en vochtigheid in huis of op kantoor onder controle en verwijder verontreinigende stoffen uit de lucht met de Therapy Air iOn van Zepter. Ons baanbrekend 6-traps filtratiesysteem met negatieve ionen generator genereert ongeveer 1.236.000 negatieve ionen per cm3, wat gelijk staat aan de hoeveelheid ionen die gevonden worden in enkele van de gezondste omgevingen op aarde.


Propere lucht met Therapy Air

Propere lucht met Therapy Air


Bescherm uw gezondheid

Een kwart van de wereldbevolking ademt nu onveilige lucht in, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. 4,3 miljoen van de jaarlijkse dodentol door luchtvervuiling in de wereld wordt toegeschreven aan luchtvervuiling binnenshuis. Thuis of op kantoor kan een slechte binnenlucht kwaliteit niet alleen infecties en chronische longaandoeningen zoals astma veroorzaken en in de hand werken, maar ook het risico op longkanker, beroertes en hartaanvallen verhogen. En vergeet niet het veroorzaken van hoofdpijn, verstopte neus, misselijkheid, schilferige huid en droge ogen.

Verhoogt immuniteit en productiviteit

Een studie van William Fisk van het Californische Lawrence Berkeley National Laboratory concludeerde dat een betere binnenlucht kwaliteit de productiviteit van werknemers verhoogt, wat leidt tot een geschatte besparing tot 200 miljard dollar per jaar. Als het bloed geen goede toevoer van zuurstof heeft, zullen de hersenen zeer snel vermoeid raken en het vermogen verliezen om helder te denken. Als het denken verward raakt, wordt de geest zeer vatbaar voor depressie. Dit heeft op zijn beurt een drukkend effect op het hele systeem, inclusief het immuunsysteem van het lichaam, waardoor het lichaam vatbaarder wordt voor ziekte en aandoeningen.

Uw afweer tegen verontreinigende stoffen en allergenen

Gevaarlijke deeltjes die in huis kunnen worden aangetroffen zijn onder meer verontreinigende stoffen, allergenen, pollen en schimmels. We hebben ook te maken met vluchtige organische stoffen (VOC’s), de chemische verbindingen die gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen kunnen worden en die vrijkomen uit verf, schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen en andere huishoudelijke producten die kunnen bijdragen aan een slechte luchtkwaliteit. Tijdens het verkoudheids- en griepseizoen kan de luchtkwaliteit in uw huis ook van invloed zijn op hoe vaak u en uw gezin griep of een verkoudheid krijgen.

6-fase filtratiesysteem

1. Antistatisch filter

Verwijdert grotere stofdeeltjes, schimmels, haren, roos en haren van huisdieren;

2. Antibacteriële filter

Verwijdert de resterende kleine stofdeeltjes, bacteriën groter dan 1 micron, pollen;

3. HEPA-filter

Verwijdert 99,97% van de deeltjes van 0,3 micron zoals stof, pollen, schimmelsporen, bacteriën, virussen, stofmijt, enz.

4. Anti allergeen filter

Een mengsel van zilver, apatiet (een mineraal) en een antibacterieel middel dat bijzonder effectief is tegen legionellabacteriën die bijzonder gevaarlijk zijn voor baby’s. De filter bevat een extract van ginkgo biloba bladeren die zeer effectief worden gebruikt bij astma, longaandoeningen en circulatieproblemen en om de oorzaken van allergieën, griepvirussen en bacteriën uit te schakelen;


Propere lucht met Therapy Air

Propere lucht met Therapy Air


5. Activated-carbon filter

Elimineert onaangename huishoudelijke geuren en luchtjes zoals voedsel, tabak, geurtjes van huisdieren, uitlaatgassen, vluchtige organische verbindingen.en andere geuren dankzij de hoge absorptie-eigenschappen.

6. Negatieve Ionen generator

Genereert meer dan 1 miljoen negatieve ionen/cm3. Negatieve ionen helpen de luchtreiniger door zich vast te klampen aan deeltjes in de lucht, waardoor ze zwaarder worden. Hierdoor kunnen de deeltjes gemakkelijker door de filters van de luchtreiniger worden opgevangen, of op de vloer terechtkomen waar ze door uw stofzuiger kunnen worden opgepakt in plaats van per ongeluk te worden ingeademd.

Extra functies

De innovatieve en efficiënte Therapy Air iOn wordt geleverd met geavanceerde extra functies:

Het apparaat kan aan de muur worden bevestigd en wordt geleverd met een afstandsbediening voor handig gebruik;

Bedtijd modus betekent dat het apparaat automatisch geruisloos werkt om ’s nachts een aangename sfeer te creëren;

Alle functies stoppen automatisch als de kap aan de voorkant wordt geopend.

Met onze kindermodus wordt de luchtcirculatie snelheid verlaagd om te voorkomen dat kinderen het koud krijgen

Draagbaar toestel, wandmontage

inclusief afstandsbediening

5 snelheidsniveaus

3 modi waaronder een nachtmodus

Luchtkwaliteit sensor

Technische gegevens

– Productnaam : THERAPY AIR 
– Brutogewicht [kg] : 10.8
– Nettogewicht [kg] : 8.8


Mensen zoeken ook naar: Vacuum verpakken hoe

Luchtreiniger - Luchtzuiveraar

Comments are closed.
Paste your AdWords Remarketing code here