Luchtzuivering | luchtreinigers van Therapy Air

Luchtzuivering

Bent u op zoek naar een luchtreiniger die u kan helpen bij luchtzuivering? Maak kennis met de kwaliteitsvolle luchtreinigers van Therapy Air.

Ontdek onze luchtzuiveraar modellen en vraag onze prijzen met expert advies aan:

Luchtreiniger therapy air - Luchtzuivering

Stap 1 van 2

Luchtzuivering

Luchtzuivering

Veel Vlamingen overlijden vroegtijdig door fijnstof

Vlaamse Milieumaatschappij: ‘duizenden Vlamingen overlijden vroegtijdig door fijnstof’

In een recent gepubliceerd jaarrapport van de Vlaamse Milieumaatschappij luidt men de alarmbel.

Ze noteren immers nog steeds te hoge waarden voor ozon, zware metalen en stikstofdioxide.

Bij toetsing ten aanzien van de strengere normen van de WGO, worden ook zwaveldioxide en fijnstof aan dat lijstje toegevoegd.

Vooral dat laatste blijkt problematisch te zijn.

Jaarlijks zouden er immers enkele duizenden Vlamingen vroegtijdig sterven door de blootstelling aan fijnstof.

Gelukkig kan u ook zelf een en ander doen om de risico’s van luchtvervuiling te verminderen.

Want luchtzuivering is essentieel!


luchtreiniger prijzen


Vroegtijdig overlijden door fijnstof en luchtvervuiling

Waar Vlaams Minister van Omgeving Joke Schauvliege zalft, brengt de Vlaamse Milieumaatschappij een concrete waarschuwing.

Op basis van hun inschattingen zouden jaarlijks zo’n 4.100 Vlamingen vroegtijdig overlijden.

Fijnstof blijkt de grootste oorzaak te zijn van vroegtijdig overlijden door een erbarmelijke luchtkwaliteit.

Stikstofdioxide (1.800 tot 3.600 vroegtijdige overlijdens) volgt echter op de voet.

De gezondheidseffecten van fijnstof zijn dan ook niet min.

Dieselroet is in de eerste plaats kankerverwekkend.

Zo schrijft onder andere een rapport van de WGO.

Het zou echter niet alleen de kans op longkanker verhogen maar ook het risico op hart- en vaatziekten.

Hiernaast vallen er ook een aantal andere rechtstreekse en onrechtstreekse effecten te noteren.

De aanwezigheid van fijnstof resulteert bijvoorbeeld in een lager geboortegewicht, met alle daaraan verbonden risico’s tot gevolg.

Ook zou het aanleiding geven tot slagaderverkalking en vooral voor diabetespatiënten extra schadelijk zijn.

Waarom is fijnstof zo schadelijk?

De kwaadaardige gevolgen van fijnstof moeten we natuurlijk in hun samenstelling zoeken.

Ongeveer veertig procent van alle fijnstof zou bestaan uit ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat.

Het gaat om stoffen die de huid irriteren, maar ook de ogen aantasten en de ademhalingsorganen kunnen prikkelen.

Hiernaast bestaat fijnstof uit een mengeling van zeezout-aerosol en koolstof.

Aan het inademen van koolstof is zelfs een rechtstreeks risico verbonden, namelijk antracose.

Andermaal een longziekte waarbij kortademigheid en hoesten de belangrijkste symptomen zijn.

Op termijn kan het echter ook resulteren in ziekten die gepaard gaan met tuberculose en allerhande hart- en ademhalingsproblemen.

Tot slot bevat het fijnstof een mengeling van metalen en oxiden.

Hun percentage zou zelfs op kunnen lopen tot 10%.

Ter vergelijken: roken zou zorgen voor een gemiddelde levensduur-vermindering van tien jaar.

Het inademen aan fijnstof, in zijn huidige hoeveelheden, zou de gemiddelde levensduur-verwachting met ongeveer negen maanden verminderen.

Dit terwijl roken een eigen keuze is, zonder afbraak te doen aan het verslavend karakter ervan, terwijl dat voor de blootstelling aan luchtvervuiling niet het geval is.


luchtzuivering

luchtzuivering


Evolutie luchtvervuiling: moeten we ons zorgen maken?

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege relativeerde eerder al de cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Zij haalt aan dat onze luchtkwaliteit er de laatste jaren op vooruit is gegaan.

Dat lijkt inderdaad ook te kloppen, sinds 1996 is de hoeveelheid fijnstof in de omgevingslucht drastisch afgenomen.

Op industrieel niveau is de uitstoot zelfs meer dan gehalveerd.

De EU-grenswaarde blijken we dan probleemloos ook te halen.

De WGO-advieswaarde blijkt dan weer niet te lukken: enkel op landelijk niveau lukt dat, terwijl we er vooral op stedelijk en industrieel niveau nog ver bovenuit steken.

Ook op de drukke verkeersaders is dat het geval.

Dat is meteen ook de reden waarom de situatie voornamelijk problematisch is in grotere steden als Antwerpen, Gent en Brugge, terwijl snelwegen en de rand van Brussel het eveneens zwaar te verduren krijgen.

Nochtans is de advieswaarde van de WGO niet lukraak gekozen.

Er is immers geen veilige drempelwaarde: minder fijnstof is altijd beter.

Terwijl de EU-waarden een compromis zijn tussen socio-economische belangen en gezondheidsbelangen, focust de WGO enkel op dat laatste.

Het behalen van de WGO-waarden blijkt in steden enkel te lukken door lokaal gebruik te maken van luchtreiniging-toestellen zoals de Therapy Air.


luchtreiniger prijzen


Bescherm uw gezondheid

Onze regering zet steeds meer in op het weren van vervuilende oude (diesel)wagens uit de grote steden.

Ook de verkoop van dieselwagens kent al langer een terugval.

Toch is de dieselwagen lang niet de enige oorzaak van luchtvervuiling.

Onder andere de industriesector draagt daar eveneens toe bij.

Gelukkig kan u ook zelf een en ander doen om uw luchtkwaliteit te garanderen.

Er zijn tegenwoordig luchtreinigers verkrijgbaar die niet alleen bacteriën en virussen uit de lucht halen, maar ook fijnstof.

Een voorbeeld daarvan is de luchtreiniger Therapy Air die vooral inzet op een gezonde lucht binnenshuis.

Het is het ideale toestel om de hoeveelheid fijnstof binnenshuis tot onder de WGO-grens te brengen.

Het inzetten van zo’n luchtreiniging-toestel is momenteel de enige manier om de luchtkwaliteit op stedelijk en sub-stedelijk niveau tot gezonde waarden terug te dringen.

Niet alleen goed voor uw gezondheid, maar ook voor die van bezoekers en personeel.

Want luchtzuivering is essentieel!

Mensen vinden ook interessant: Bioptron


Luchtkwaliteit

Ook last van slechte luchtkwaliteit in uw woning?

Overweeg een luchtreiniger van een Therapy Air luchtreiniger.

We weten allemaal van het probleem van milieuvervuiling wereldwijd.

In steeds meer gebieden over de gehele wereld is er sprake van luchtverontreiniging en dat neemt alleen maar toe.

We kunnen daar niet zomaar van weglopen en we hebben daar ook persoonlijk mee te maken.

De vervuilde buitenlucht dringt ook onze woningen binnen.

Daarnaast is de luchtkwaliteit in ons eigen huis ook niet zo best door tal van oorzaken.

Het is tijd om daar maatregelen voor te nemen, want vervuilde lucht is beslist niet goed voor onze gezondheid.

Het heeft vaak astma tot gevolg en allerhande allergieën.

Ook moet men rekening houden met de schadelijke invloed op onze gezondheid op lange termijn.

Waardoor ontstaat luchtverontreiniging in huis?

Rook en roet

Luchtverontreiniging ontstaat ook door ons eigen gedrag en leefgewoonten.

Zo is sigarettenrook een belangrijke vervuiler van ons leefklimaat.

We brengen veel tijd in huis door en het opsteken van een sigaretje kan grote gevolgen hebben.

Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid.

Niet alleen voor onszelf maar ook voor onze kinderen.

We willen niet graag dat onze kinderen de dupe worden van onze gewoonten.

Een luchtreiniger van Therapy Air kan dan snel ingezet worden.

Bij het branden van kachels en haarden en kaarsen komen vaak schadelijke stoffen vrij.

Wie steekt er niet eens een kaarsje of de open haard aan voor de gezelligheid?

Er komen roet- en rookdeeltjes vrij in de lucht die niet gezond zijn om in te ademen.


luchtzuivering

luchtzuivering


Stof in huis en onze huisdieren

Het is belangrijk om te leven in een schoon huis.

Stof dwarrelt er altijd neer in huis en ook bij het schoonmaken komen stofdeeltjes in de lucht terecht.

Ook onze huisdieren verliezen huidschilfers en haren die door de lucht zweven.

Deze stoffen kunnen irriterend werken op onze luchtwegen.

Zij zijn de oorzaak van allergische reacties.

Naast huisstofmijt hebben schimmels en microben vaak vrij spel en zijn alom in huis aanwezig.

Dit is schadelijk voor onze gezondheid.

Een luchtreiniger van Therapy Air kan dit probleem eenvoudig en snel oplossen.

Gebruik van chemische middelen

In onze moderne maatschappij hebben we verschillende producten tot onze beschikking.

Verzorgingsproducten in spray-vorm worden op groter schaal gebruikt.

Denk aan deo-sprays en haarlak.

Ook producten voor in huis zoals schoonmaakmiddelen bevatten vaak agressieve bestanddelen.

En niet te vergeten de veel gebruikte luchtverfrissers, insectenverdelgers, aroma-diffusers en geurkaarsen.

Vaak komen er dampen vrij en de sterke, veelal overheersende geuren dringen onze neus gemakkelijk binnen.

Dit is minder goed voor onze gezondheid.

En dat terwijl ze vaak gebruikt worden om de lucht in huis zogenaamd te verfrissen.

Al die chemische stoffen die vrijkomen, hebben eerder het tegenovergestelde effect.

De luchtkwaliteit verslechtert in snel tempo hierdoor.

Alleen een luchtreiniger van Therapy Air kan de lucht in uw huis echt goed reinigen!

Want luchtzuivering is essentieel!

Onaangename geurtjes

We leven samen met elkaar in een ruimte, niet alleen thuis maar ook op het werk.

Dat zorgt ervoor dat lichaamsgeuren zich aan ons opdringen.

Dat vinden we niet altijd prettig en kan erg hinderlijk zijn.

Schone lucht is dan heel fijn en maakt dat we goed kunnen blijven functioneren.

De lucht in onze woning is vaak niet zo schoon is als men wel denkt.

Ook als we regelmatig luchten, kan er toch zeker wel sprake zijn van vervuilde lucht binnenshuis.

We zijn ons niet altijd bewust van een ongezond binnenklimaat.

Dit heeft verschillende oorzaken die we soms wel en soms niet zelf in de hand hebben.

Maar we kunnen er wel zelf iets aan doen om de lucht binnenshuis te zuiveren!

Want luchtzuivering is essentieel!

Een luchtreiniger van Therapy Air kan uitkomst bieden en bijdragen aan een gezonde lucht in huis.


luchtreiniger prijzen


Luchtzuivering

Luchtzuivering in huis met de Therapy Air luchtreiniger: goed voor uw gezondheid

U eet gezond en leidt een vitaal leven met genoeg beweging.

Toch heeft u twijfels om een luchtreiniger te kopen.

Die twijfels zijn overbodig, want luchtreinigers zijn een belangrijke uitvinding en aanvulling voor uw gezondheid.

In de huidige tijd stijgt de vervuiling enorm en ademt u alleen nog schadelijke stoffen in.

U heeft dus iets nodig dat u frisse lucht geeft.

Luchtreinigers nemen die taak op zich.

Want luchtzuivering is essentieel!

En als goede vrouw en moeder of als goede man en vader, wilt u uiteraard ook de gezondheid van uw familie veilig stellen.

Natuurlijk is het een uitdaging om een ​​goede luchtreiniger met een geweldige prijs te vinden.

Maar als u dit artikel doorneemt, is de kans groot dat u zult overwegen om te investeren in een Therapy Air luchtreiniger.

Wat is een luchtreiniger?

Het inademen van gezonde lucht is tegenwoordig een zeldzaam wonder.

Het is zo moeilijk om nog zuivere lucht te vinden in omgevingen vol verontreinigende stoffen en allergenen.

Bovendien kan het inademen van dergelijke onzuivere lucht u behoorlijk ziek maken.

Het grootste probleem met verontreinigende stoffen in de lucht is dat we niet weten hoe ernstig ze ons op de lange termijn kunnen treffen.

Daarom is een Therapy Air luchtreiniger in uw huis en/of werkplaats even belangrijk als gezond eten en proper water drinken voor een gezondere levensstijl.

De luchtreiniger is een compacte machine die de lucht reinigt en veel beter maakt om te ademen dan normaal.

Een luchtreiniger van Therapy Air filtert alle schadelijke chemicaliën uit de lucht en maakt het voor u en uw gezin gemakkelijker en gezonder om te ademen.

Want luchtzuivering is essentieel!


luchtzuivering

luchtzuivering


Redenen waarom u een Therapy Air luchtreiniger nodig heeft

Uw huis heeft een vochtige en vieze geur

U mag de netheid in en rondom uw huis nog zo hoog in het vaandel dragen, zelfs de meest ongerepte huizen worden opgevuld met zichtbaar en onzichtbaar vuil of stofdeeltjes die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Verschillende mensen zijn gevoelig voor vieze geuren en dus ook de stofdeeltjes in huis die mogelijke dragers zijn van geuren.

Een luchtreiniger trekt de vuile lucht naar binnen en verspreidt een lucht die zuiver aanvoelt om te ademen.

Dit is een van de belangrijkste redenen om een Therapy Air luchtreiniger in huis te nemen.

Het toestel is van essentieel belang voor het verminderen van de concentraties van verontreinigende stoffen en het elimineren van genante geuren.

U of een familielid lijdt aan een allergie

Pollenallergie is de meest voorkomende allergie waarmee mensen over de hele wereld worden geconfronteerd.

Allergieën worden niet alleen veroorzaakt door pollen en huidschilfers, maar ook door elementen van vloerbedekking, reinigingsproducten en meubels.

Er zijn bepaalde allergenen die de luchtwegen kunnen irriteren door een aanval op de longen uit te voeren en de werking van de longen ernstig beïnvloedt.

Gezuiverde lucht is wat door alle artsen wordt aanbevolen om te voorkomen dat de longen instorten.


luchtreiniger prijzen


U of een familielid lijdt aan astma of ademhalingsproblemen

In het geval dat u aan astma lijdt, of uw ademhalingssysteem aangetast is door een dergelijke ziekte, is een Therapy Air luchtreiniger een must-have hulpmiddel, samen met uw behandelingsprogramma.

Luchtreinigers kunnen de kans op het oplopen van veel voorkomende bacteriële infecties die uw toestand kunnen verslechteren aanzienlijk verkleinen.

Alleen een luchtreiniger met HEPA-filtratie kan 99,97% van de chemicaliën en schadelijke deeltjes in de lucht verwijderen.

Je hebt een huisdier

Huidschilfers van huisdieren vallen onder de oorzaken van veel populaire allergieën.

Als u thuis een huisdier heeft, is een online Therapy Air luchtreiniger bestellen het eerste dat u na het lezen van dit artikel zou moeten doen.

De luchtreiniger biedt de beste manier om huidschilfers van huisdieren kwijt te raken.

Want luchtzuivering is essentieel!

Als u huidschilfers inhaleert, kan dit irritatie in de neusgaten of in uw mond veroorzaken.


luchtzuivering

luchtzuivering


U leeft samen met een roker

Rook van een sigaret of sigaar is schadelijk voor zowel de actieve als de passieve roker.

Zelfs na enkele uren roken, kan het een doordringende geur achterlaten die rond blijft hangen in uw huis.

Het is bekend dat sigarettenrook 11 kankerverwekkende stoffen voor mensen en meer dan 4000 chemische verbindingen bevat.

Met een Therapy Air luchtreiniger in huis, kunt u niet alleen de schadelijke rook kwijtraken, maar ook deze complexe chemicaliën en geuren effectief blokkeren.

Een luchtreiniger kan helpen bij het filteren van de meeste bekende vervuilende stoffen.

Daarom is een Therapy Air luchtreiniger een belangrijk product om in te investeren.

De Therapy Air luchtreiniger zorgt ervoor dat u alleen maar gezonde lucht inademt.

We hopen dat bovenstaande redenen u zullen overtuigen zo snel mogelijk een luchtreiniger te kopen, zodat op magische wijze de kwaliteit van de lucht wordt verbeterd die u inademt en uw gezonde levensstijl compleet is. Want luchtzuivering is essentieel!

Lees ook: X-Trend infraroodcabine

Comments are closed.
Paste your AdWords Remarketing code here