Luchtverontreiniging | Luchtreiniger Therapy Air ®

Luchtreinigers

Bent u op zoek naar een luchtreiniger? Maak kennis met de kwaliteitsvolle luchtreinigers van Therapy Air.

Ontdek onze luchtzuiveraar modellen en vraag onze prijzen met expert advies aan:

Luchtreiniger therapy air

Stap 1 van 2

Luchtreiniger

Luchtreiniger

We leven minder lang door luchtverontreiniging

Leef gezonder en kies voor een Therapy Air luchtzuiveraar

Luchtvervuiling is een toenemend probleem in onze samenleving.

Wetenschappers van de University of Texas in Austin hebben daarom onderzocht wat precies de impact is van luchtverontreiniging op de levensverwachting van de gemiddelde mens.

Helaas is het resultaat van dit onderzoek bedroevend.

Uit het onderzoek onder 185 landen blijkt dat we door de luchtverontreiniging gemiddeld een jaar korter leven.

Het onderzoek, dat is gepubliceerd in het wetenschappelijk vakblad “Environmental Science & Technology Letters”, geeft aan dat het effect van luchtverontreiniging reusachtig is.

Vooral de deeltjes fijn stof, onder meer afkomstig van auto’s, vrachtwagens, elektriciteitscentrales, landbouw en industrie, hebben een nadelig effect op de luchtkwaliteit.


luchtreiniger prijzen


Luchtvervuiling moet dringend worden aangepakt

De wetenschappers van het onderzoek stellen dat er dringend iets moet veranderen aan onze luchtkwaliteit.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat de luchtverontreiniging een enorme impact heeft op ons leven.

Er zou dus niet iets moeten worden gedaan om de symptomen te bestrijden, maar de kwaliteit van de lucht zelf zou verbeterd moeten worden.

Dit zou meer voordelen halen dan het vinden van een kuur voor zowel borst- als longkanker.

Vooral in Aziatische landen als China en India kunnen de gevolgen van een schonere lucht enorm zijn.

Zonder luchtverontreiniging zouden 60-jarigen zo’n 15 tot 20 procent meer kans hebben om de leeftijd van 85 jaar of ouder te bereiken.

Luchtvervuiling in België

Niet alleen in Aziatische landen heeft men last van luchtverontreiniging.

Ook in Europa, en uiteraard België, is er geen ontkomen aan de verontreinigde lucht.

In Belgische steden zoals Brussel en Antwerpen is de luchtverontreiniging vastgesteld op 21 tot 25 microgram per kubieke meter.

Daarnaast wordt een uitgestrekt deel van Vlaanderen onderworpen aan 16 tot 20 microgram luchtverontreiniging per kubieke meter.

Vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is bepaald dat een limiet van maximaal 10 microgram per kubieke meter wenselijk is.

Verbeter de luchtkwaliteit met Therapy Air

Zoals uit het onderzoek blijkt, is de luchtverontreiniging in de buitenlucht is enorm.

Uit onderzoek van de American Lung Association en de 3M-enquête blijkt echter dat de hoeveelheid vervuilde lucht binnenhuis nog wel 2,5 tot 100 keer erger kan zijn dan buitenshuis.

Bij iedere ademhaling krijgen we gemiddeld tussen de 40.000 en 75.000 stofdeeltjes in ons lichaam.

Een gram stof bevat gemiddeld 700 miljoen stofdeeltjes die een bedreiging voor onze gezondheid vormen.

Aangezien we zo’n 90 procent van onze tijd binnenshuis spenderen, is het belangrijk om deze ruimte zo goed mogelijk aan te pakken op het gebied van luchtverontreiniging.

Met de Therapy Air kunt u de gevaarlijke stofdeeltjes elimineren.

U vernietigt op deze wijze alle bacteriën en virussen die door het huis rondzweven.

Op deze manier kunt u weer schone lucht inademen.

De werking van de Therapy Air

De Therapy Air bezit over een unieke combinatie om de lucht in uw omgeving te filteren.

Zo beschikt het apparaat over een krachtig filtersysteem op vijf niveaus.

Het gaat hierbij om een antistatisch, antibacterieel, HEPA, anti-allergeen en actief koolfilter.

Deze filters zijn geplaatst in een bijzondere behuizing, waardoor ze tezamen één component vormen.

Hierdoor zijn de filters compact en kunnen ze eenvoudig worden ververst.

Daarnaast beschikt het toestel over een ionisator die de lucht verrijkt met negatieve ionen.

Deze unieke combinatie zorgt ervoor dat de leefruimtes veiliger worden.

De Therapy Air luchtreiniger reduceert de vervuilde stoffen van sigarettenrook, luchtverfrissers, open haarden, stuifmeel, spuitbussen, pesticiden, luchtbevochtigers, plantaardige sporen, huidschilfers van huisdieren, houtkachels en schimmel.

De lucht wordt gezuiverd, gefilterd en verrijkt met negatieve ionen.

Verbeter de luchtkwaliteit met de Therapy Air, ook op het kantoor

Niet alleen in uw eigen woning, maar ook op het kantoor kan de luchtreiniger van Therapy Air de luchtkwaliteit verbeteren.

De technologie in moderne gebouwen wordt toegepast, zorgt voor aantrekkelijke panden.

Het zorgt er echter wel voor dat, vanwege de goedkopere materialen, er meer schadelijke stoffen in het pand ronddwalen.

In onder andere tapijten, meubels, verf en constructiemateriaal kunnen zeer grote hoeveelheden giftige substanties worden aangetroffen.

Uit onderzoek blijkt dat wel 20 procent van de werknemers heeft aangegeven dat hun prestaties negatief worden beïnvloed door het zieke gebouwen syndroom.

De Therapy Air luchtreiniger zorgt ervoor dat deze negatieve stoffen uit de lucht worden gefilterd.

Met de Therapy Air zorgt u voor een betere luchtkwaliteit, zowel privé als op het kantoor.


Europese Rekenkamer: ‘1.000 doden per dag in Europa door luchtverontreiniging’

De Europese Rekenkamer heeft een vernietigend rapport uitgebracht over de luchtverontreiniging in Europa.

Dit orgaan is de externe en onafhankelijke financieel controleur van de Europese Commissie.

Zij zorgen ervoor dat onze belangen worden bewaakt.

Uit hun analyse komt naar voren dat jaarlijks gemiddeld 400.000 Europeanen, oftewel 1.000 mensen per dag, sterven door luchtverontreiniging.

Dit zijn tienmaal zoveel slachtoffers dan het aantal verkeersdoden.

Naast het aantal doden zijn mensen over het algemeen meer ziek.

Dit levert honderden miljarden euro’s extra per jaar aan gezondheidskosten op.

De Europese Rekenkamer stelt dat er spoedig moet worden ingegrepen om deze milieubedreiging tegen te gaan.

Regeringen nemen hun verantwoordelijkheid qua luchtverontreiniging niet

De luchtverontreiniging is het grootste gevaar voor onze volksgezondheid in Europa. De regeringen van de lidstaten nemen echter niet de verantwoordelijkheid om deze luchtverontreiniging aan te pakken. Het merendeel van de lidstaten behaalt de toegestane normen niet. Behalve Estland, Letland, Litouwen en Ierland overschrijden alle lidstaten één of meerdere van de normen voor fijnstof en stikstofdioxide. Bovendien blijken de metingen van de diverse lidstaten vaak onbetrouwbaar te zijn. Zelfs in België zijn de meetresultaten misleidend. Zo werd het meetstation in Brussel-centrum dat hoge waarden aantoonde “wegens werkzaamheden” gesloten. Ook verzocht België aan Europa of de hoeveelheid uitstoot aan stikstofdioxide naar beneden kon worden bijgesteld. Dit om ervoor te zorgen dat België de EU-limiet toch nog kon halen.

Gevaarlijke stoffen die luchtverontreiniging veroorzaken

Er zijn een aantal gevaarlijke stoffen die vooral de luchtverontreiniging veroorzaken.

Vooral fijnstof, ozon en stikstofdioxide zijn de grote boosdoeners.

De limieten die zijn vastgesteld voor fijnstof en stikstofdioxide voldoen tegenwoordig niet meer aan de eisen die de wetenschap heeft vastgesteld.

Zo liggen de waarden in de Europese richtlijn voor luchtkwaliteit uit 2008 veel lager dan de waarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Daarnaast stelt de WHO tweemaal zo strenge eisen aan het fijnstof dan de Europese richtlijnen.

Voor zwaveldioxide zijn de regels van het WHO wel zesmaal zo streng.

De Europese Rekenkamer dringt er dan ook op aan dat de Europese normen worden bijgesteld.

Straffen luchtverontreiniging onvoldoende

De regeringen van de diverse Europese lidstaten reageren laks op de huidige luchtverontreiniging.

De overtredingen van de huidige limieten aan schadelijke stoffen wordt echter zeer traag bestraft.

Het kan wel zes tot acht jaar duren voordat een lidstaat voor de rechtbank wordt gedaagd.

België is al voor een te hoge hoeveelheid fijnstof naar het Europese Hof van Justitie verwezen.

Daarnaast kreeg België voor de hoge hoeveelheid stikstofdioxide een waarschuwing.

In de praktijk bleek dit echter geen effect te hebben, aangezien België ieder achtereenvolgende jaar de limieten blijft overschrijden.

Verbeter de luchtkwaliteit met Therapy Air

De Europese Rekenkamer stelt dat veel burgers simpelweg niet van deze situatie af weten.

Het is daarom van belang dat de mensen op de hoogte worden gesteld van de slechte luchtkwaliteit in België.

Zoals uit het onderzoek blijkt, is de luchtverontreiniging van de buitenlucht afschuwelijk.

Uit testen van de American Lung Association en de 3M-enquête komt echter naar voren dat de luchtkwaliteit binnenhuis nog wel 2,5 tot 100 keer slechter kan zijn.

Gemiddeld ademt de mens per ademhaling tussen de 40.000 en 75.000 stofdeeltjes binnen.

Daarnaast bevat een gram stof wel zo’n 700 miljoen stofdeeltjes die een bedreiging voor het menselijk lichaam vormen.

Omdat we zo’n 90% van onze tijd in een woning of kantoor besteden, is het van belang dat deze ruimtes een zo schoon mogelijke lucht hebben.

Met de Therapy Air luchtreiniger kunt u de meeste gevaarlijke stofdeeltjes uit de lucht verwijderen.

Zo kunt u eenvoudig de luchtkwaliteit binnenhuis verbeteren.

De werkwijze van de Therapy Air

De Therapy Air beschikt over een bijzondere samenstelling om de luchtkwaliteit in uw woning of kantoor te verbeteren.

Zo heeft de luchtreiniger een sterk filtersysteem die op vijf niveaus filtert, te weten antibacterieel, antistatisch, HEPA, anti-allergeen en een koolfilter.

Door de compacte behuizing zijn de filters compact en kunnen ze gemakkelijk worden vernieuwd.

Naast het filtersysteem beschikt de Therapy Air over een ionisator die lucht verrijkt met negatieve ionen.

Hierdoor worden vervuilde stoffen als luchtverfrissers, sigarettenrook, stuifmeel, open haarden, spuitbussen, luchtbevochtigers, pesticiden, plantaardige sporen, huidschilfers, luchtbevochtigers en schimmels uit de lucht gereduceerd.

Dankzij de Therapy Air wordt de lucht gefilterd, gezuiverd en verrijkt met negatieve ionen.

Op deze manier wordt de luchtkwaliteit in uw omgeving sterk verbeterd.


Google Streetview en luchtverontreiniging

Toch schone lucht in blijven ademen kan prima

U kent ze ongetwijfeld wel, de auto’s van Google Streetview die rondjes rijden en zo de omgeving in kaart brengen.

Binnenkort krijgen de auto’s er een nieuwe taak bij.

Ze gaan namelijk ook de luchtkwaliteit (Lees: luchtverontreiniging) scherp in kaart brengen.

Momenteel gebeurt dit al in Kopenhagen, Nederland volgt later dit jaar.

De auto’s krijgen in de laadruimte meetapparatuur waarmee de luchtkwaliteit bepaald kan worden.

Het systeem is ontwikkeld door Universiteit Utrecht, die al eerder samenwerkte met Google.

En ondertussen is iedereen razend benieuwd naar de eerste resultaten van de metingen in Kopenhagen.

Luchtvervuiling in kaart

Waar uiteraard vooral naar uitgekeken wordt, zijn de ‘onverwachte’ resultaten.

En die zullen er ongetwijfeld zijn, want met het nieuwe systeem kunnen stoffen worden gemeten die voorheen nooit in beeld kwamen.

Ook krijgen we in kaart bij welke bedrijven er sprake is van extra luchtverontreiniging.

Dat hoeft overigens niet meteen iets over de werkzaamheden te zeggen, een bedrijf kan immers ook frequent bezocht worden door vrachtwagens.

Uiteindelijk zullen de resultaten modellen en kaarten opleveren waarop via kleuren te zien is hoe het met de vervuiling van de lucht gesteld is.

Het biedt de kans om maatregelen te nemen en biedt mensen de mogelijkheid om plaatsen met veel luchtverontreiniging voortaan te mijden.

De auto’s van Google zijn ook in staat ultrafijne stofdeeltjes te meten.

De data die deze metingen opleveren, kunnen helpen de effecten van deze stofdeeltjes te verduidelijken.

Wanneer de kwaliteit van de lucht in Nederland onderzocht wordt, is overigens nog niet precies te zeggen.

Toch mogelijk gezonde lucht in te ademen

Hoewel de verzamelde data nog onderzocht moet worden, kan met enige zekerheid gesteld worden dat het niet mee zal vallen met de luchtkwaliteit.

Dat die te wensen overlaat, is in bepaalde gevallen zelfs met het blote oog zichtbaar en zeker ook voelbaar.

Gelukkig kan er veel aan luchtverontreiniging gedaan worden, ook binnenshuis.

Mocht dus blijken dat de uitkomsten die de nieuwe onderzoeken opleveren nog slechter zijn dat al verondersteld wordt, dan nog is het prima mogelijk om gezonde lucht in te ademen.

Therapy Air is een bedrijf dat er namelijk in slaagt met zijn producten stoffen, bacteriën, virussen en andere vervuilers te elimineren.

Met filters

Lucht reinigen met Therapy Air kan al prima met behulp van luchtreinigers met filters, maar ook met ioniserende reinigers, ozongeneratoren en met behulp van reinigers die werken met reinigingsmiddelen die absorberen.

Dan moet u denken aan bijvoorbeeld koolstof.

De reinigers verwijderden de verontreinigingen in de lucht en stoten schone lucht uit.

Lucht dus zonder stof, vocht, schimmel, allergenen van huisdieren, rook, pollen en meer verontreiniging.

Normaliter verbindt lucht zich met schadelijke delen en dus ademt u het allemaal in.

Specifieke reinigers

De reinigers van Therapy Air worden steeds belangrijker.

Stofzuigen en niet meer in huis roken zijn prima op de lucht iets gezonder te maken, voldoende is dit zeer zeker niet.

Combineert u dit met het gebruik van een luchtreiniger, dan zet u wél een stap in de juiste richting.

Het is uiteraard ook een kwestie van waar écht behoefte aan is.

De luchtreinigers zijn er in tal van uitvoeringen en kennen allemaal specifieke manieren om specifieke doelen na te streven.

Met andere woorden; je hebt reinigers die ideaal zijn voor het elimineren van huisdier- en badkamer-geuren, anderen zijn weer meer geschikt om meer chemische en dus meer schadelijke deeltjes tegen te gaan.

Reinigers met filters voorkomt dat (grote) deeltjes kans krijgen schade aan te richten.

De beste uitvoeringen zijn in staat om 99,7 procent van bijvoorbeeld stofdeeltjes – tot maximaal 0.3 diameter micron- te elimineren.

Voor uw beeld: stof dat zichtbaar is kent een diameter van zo’n 1 micron.

Er zijn ook apparaten die gebruik maken van UV-lampen.

Dan wordt de ingeademde lucht eerst gesteriliseerd.

Organismen die schade aan kunnen richten worden door de straling inactief.

Reinigers die werken op basis van ionisering werken volgens het corona-ontlading principe; als een soort van magneet die deeltjes met lading aantrekt en verwijderd.

Reinigers met ozonfilters zijn meer bedoeld voor biologische verontreinigers als bacteriën.

De lucht wordt ontsmet en gedeodoriseerd. Therapy Air maakt daarnaast ook gebruik van het absorptie-proces om verontreinigde lucht te zuiveren.

Kortom; wat de uitkomsten van de testen in Kopenhagen dan ook zullen zijn, met behulp van de producten van Therapy Air zal het prima mogelijk blijven om schone lucht in te ademen.

En dat is toch best een geruststellende gedachte.


Luchtverontreiniging binnen

In de wereld van vandaag is het niet alleen de lucht die we buiten op de straten van de stad inademen, maar ook de lucht binnen in onze huizen en kantoren, plaatsen waar we ons veilig en geborgen zouden moeten voelen, die als potentieel levensbedreigend is aangemerkt.

Luchtverontreiniging treft iedereen. Het is onmogelijk om je ervoor te verbergen. Het maakt niet uit waar we zijn, we zijn voortdurend omringd door verontreinigende stoffen en gifstoffen – vooral in onze eigen huizen.

We brengen 90% van onze tijd binnenshuis door

Dat betekent dat we 90% van onze tijd gerecyclede lucht inademen. Wanneer lucht wordt gerecycled, vooral door reguliere ventilatiesystemen, bouwen stof, schimmel, bacteriën, virussen, sigarettenrook, verschillende chemicaliën en andere giftige stoffen zich voortdurend op, wat betekent dat hun concentratie toeneemt naarmate de lucht wordt hergebruikt.

Bij elke ademhaling ademen we 40.000 tot 75.000 stofdeeltjes in

De luchtverontreiniging in onze huizen kan 2, 5 tot wel 100 keer hoger zijn dan de buitenlucht. Met elke ademtocht ademen we 40.000 tot 75.000 stofdeeltjes in.

Gezondheidseffecten kunnen nog jaren na blootstelling optreden

– Hebt u ooit hoofdpijn of een geïrriteerde neus en keel gehad die maar niet over wilden gaan?

– Allergische reacties?

– Duizeligheid en vermoeidheid, zelfs na een goede nachtrust?

Deze symptomen kunnen gemakkelijk worden genegeerd of verklaard. Medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn, zoals aspirine of verkoudheidsmedicijnen, verbergen en maskeren ze, waardoor we niet op zoek gaan naar de oorzaak.

Andere symptomen

– Aanhoudende hoest, bindvlies irritatie, hoofdpijn

– Vermoeidheid, duizeligheid, allergische huidreactie, zwakte

– Begin van astma, frequente infecties van de bovenste luchtwegen

Blootstelling aan oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen, pesticiden en andere vluchtige organische stoffen kan al deze symptomen veroorzaken, maar ook misselijkheid, epistaxis en dyspneu.

Zware metalen in de atmosfeer, zoals lood- en kwikdamp, kunnen het maag-darmkanaal aantasten en spierkrampen en beven, zwakte, persoonlijkheidsveranderingen en gehoorverlies veroorzaken, naast vele andere.

Biologische verontreinigende stoffen, zoals huidschilfers van huisdieren, schimmels en stofmijten, kunnen ook bijdragen tot de verspreiding van ziekten en infecties. Vaak kunnen ze onaangename symptomen veroorzaken, zoals benauwdheid op de borst, aanhoudende hoest en rhinitis.

Kachels, kachels, ovens en open haarden kunnen ons ook onwel maken. Duizeligheid, hoofdpijn, geïrriteerde ogen en een verhoogde frequentie van angina pectoris bij personen met coronaire hartziekten, plus veel van de andere eerder genoemde symptomen, kunnen door deze verbrandingsbronnen worden veroorzaakt.

Woont u samen met een roker?

Omgevingstabaksrook (ETS), of meeroken, is net zo schadelijk als roken zelf, zo niet schadelijker. Irritatie van het bindvlies, piepende ademhaling, snurken, verergering van chronische aandoeningen van de luchtwegen, hartziekten en kanker zijn enkele van de gezondheidsrisico’s die samenhangen met meeroken.

Sick building-syndroom

Naarmate de technologie zich steeds sneller ontwikkelt en we steeds sneller nieuwere en modernere gebouwen bouwen, zij het met minder milieubewuste materialen, is er een nieuw soort ziekte gedocumenteerd, het zogeheten “sick building syndrome”.

Grote hoeveelheden giftige stoffen komen vrij uit vloeren, tapijten, plastics, meubilair, kleefstoffen, verf, vernis, moderne bouwmaterialen, synthetische stoffen en vele andere bronnen die worden gebruikt om kantoorgebouwen te bouwen.

Het Sick Building Syndrome veroorzaakt aanhoudende hoest, irritatie, hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid, allergische reacties, zwakte, astma, irritatie en infecties van de luchtwegen.

Lage luchtkwaliteit op kantoor

Maar liefst 20% van de werknemers zegt dat hun prestaties worden belemmerd door de symptomen van dit Sick Building Syndrome en een vijfde van de beroepsbevolking zegt niet optimaal te kunnen functioneren als gevolg van de lage kwaliteit van de binnenlucht.

Ontdek ook: lichttherapie en infraroodtherapie

Comments are closed.
Paste your AdWords Remarketing code here