Luchtreiniger tegen rook | Een luchtreiniger helpt tegen rook en tabak geuren


Tabaksrook ontstaat bij het verbranden van tabak, en rooklucht wordt veroorzaakt door het roken van een sigaar, pijp of sigaret.

Tijdens het roken wordt een deel van de rooklucht geïnhaleerd, en het grootste deel daarvan wordt weer uitgeblazen.

Er wordt echter ook rooklucht verspreid als de sigaret of sigaar gewoon in de asbak ligt of wordt vastgehouden.

3 unieke redenen waarom een luchtreiniger in uw woning helpt tegen rook en tabak geuren

Rooklucht veroorzaakt heel wat problemen, maar gelukkig zijn er verschillende manieren om die tegen te gaan.

Natuurlijk is het nog altijd het best om helemaal niet te roken, maar als iemand bij u thuis rookt dan is een luchtreiniger de ideale oplossing om korte metten te maken met de negatieve gevolgen ervan.

Luchtreiniger rook

Een luchtreiniger gaat de lucht in de woning – die enigszins vervuild is door de rook – filteren en dus weer aangenaam en gezonder make.

Maar waarvoor is zo’n systeem allemaal goed?

Luchtreiniger kopen ? Prijsofferte >

Een duidelijk overzicht is belangrijk om er het beste te kunnen uithalen.

1. Een luchtreiniger gaat stanklucht in de woning tegen

Eén van de meest vanzelfsprekender redenen waarom rooklucht zo onaangenaam is omdat hij erg stinkt.

Als u last heeft van rooklucht, dan weet u ongetwijfeld wat dit inhoudt.

Moeilijk kunnen ademen, een zure geur in de woning en gewoon onaangename, muffe geuren zijn allemaal negatieve effecten van rooklucht.

Dit is noch voor uzelf als uw eigen familie en bezoekers aangenaam.

Kledij, meubilair en eigenlijk alles dat zich in de ruimte bevindt worden aangetast door stinkende rooklucht, en juist daarom is het belangrijk om er iets aan te doen.

Rooklucht heeft enkel nadelen voor het wooncomfort dat in huis bereikt wordt, zowel voor uzelf als voor eventuele gasten.

En wooncomfort, dat is één van de belangrijkste zaken.

Dankzij een luchtreiniger wordt de lucht gezuiverd waardoor de stank verdwijnt!

2. Een luchtreiniger gaat negatieve gezondheidseffecten van tabaksrook tegen

Het is geweten dat rooklucht heel wat negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid – en niet enkel voor de personen die zelf roken.

In tabaksrook zitten immers een aantal kankerverwekkende en giftige stoffen die u best niet in huis hebt!

Tabaksrook ontstaat bij de verbranding van tabak, of dat nu bij ene sigaret, pijp of sigaar is.

Op die manier ademen rokers en allen die in hun boort komen onzuivere lucht in, wat uiteindelijk gezondheidsproblemen kan veroorzaken.

Een luchtreiniger doet deze lucht echter verdwijnen, waardoor de gezondheid van alle inwonende erop vooruit gaat.

Giftige stoffen in tabaksrook

Tabaksrook bevat zoals vermeld heel wat giftige en kankerverwekkende stoffen, zoals teer, nicotine, koolmonoxide, enzovoort.

De voldoening die rokers krijgen van het inademen van deze stoffen is echter genoeg om te blijven roken, waardoor ze op continue basis worden blootgesteld aan schadelijke stoffen.

Ze laten zich niet afschrikken door de negatieve effecten ervan op de gezondheid!

Meeroken en de gevaren

Eigenlijk loopt u, als u bij een roker inwoont, bijna evenveel gevaar als de persoon die zelf rookt. Ook in dit geval worden schadelijke stoffen ingeademd, met alle kankerverwekkende en giftige stoffen die erin zitten. Stoffen als ibenzoapyreen, nitrosamines en aromatische amines zijn gevaarlijke componenten. Ook nicotine, koolmonoxide en acrylaldehyde zijn stoffen die het risico op bepaald aandoeningen en ziektes vergroten, waaronder hartkwalen, ademhalingsziektes en longkanker.

Meerokers krijgen ongewild dus ook schadelijke stoffen binnen, en dat maakt de installatie van een luchtreiniger tegen rook des te belangrijker. Een dergelijk systeem vermindert de inademing van schadelijke componenten van zowel de roker als de meerokers drastisch.

3. Een luchtreiniger gaat een verslavende effect van tabaksrook tegen

De schadelijke stoffen die in rook aanwezig zijn zoals nicotine en teer komen in veel gevallen voor in de tabaksplant, alsook in gedroogde tabak die gebruikt wordt in sigaren en sigaretten.

Dit heeft natuurlijk schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

Zo leidt nicotine tot een hoge bloeddruk, maar vooral tot verslaving. En dat is precies waarom roken zo schadelijk is.

De verslaving aan nicotine is deels lichamelijk.

Zodra de nicotine in het lichaam is uitgewerkt beginnen zich ontwenningsverschijnselen voor te doen omdat het lichaam de nicotine wil blijven ervaren.

Maar roken heeft ook psychische verslaving effecten, aangezien een sigaret of pijp roken het deel van de hersenen activeert dat zorgt voor ene geluksgevoel.

Die combinatie van psychische en lichamelijke factoren zorgt dat roken één van de moeilijkste verslavingen is om te overwinnen.

Rokers hebben dan ook veel moeite om te stoppen, ook al zijn ze zich bewust dan de negatieve gevolgen ervan – lichamelijk én psychologisch.

Een luchtreiniger gebruiken om rooklucht te zuiveren

Als u veel rookt, of als u veel in ruimtes bent waar vaak wordt gerookt, bijvoorbeeld omdat iemand in uw familie rookt, dan ademt u ongetwijfeld heel wat schadelijke stoffen in die op de lange termijn ernstige gezondheidseffecten kunnen veroorzaken.

Deze kunt u echter verkleinen door de lucht te zuiveren en zelfs de allerkleinste stofdeeltjes eruit te verwijderen. Zo wordt de lucht gezonder, en u dus ook!

Er zijn heel wat uiteenlopende systemen met een verschillende werking, maar doorgaans zijn de toestellen die werken met ionisatie het meest gebruikt.

Dankzij deze methode worden zelfs de kleinste deeltjes gefilterd, waardoor de lucht frisser ruikt, gezonder is en meubilair en kledij vrij blijven van onaangename geuren.

Een elektrostatische filter en ionisatie

De meeste luchtreinigers, zoals vermeld, maken gebruik van de zogenaamde ionisatie-techniek.

Hierbij worden zowel negatief als positief geladen ionen geproduceerd, waarna deze zich verspreiden in de ruimte.

Deze ionen gaan zich vervolgens hechten aan verontreinigde stoffen en alle aanwezige deeltjes, hoe klein ook.

De negatieve ionen bevestigen zich ook aan de rook van sigaretten, en neutraliseren zo de schadelijke effecten daarvan voor de gezondheid.

Een dergelijk systeem is dus de ideale manier om in geen tijd een bepaalde ruimte in de woning vrij te maken van stankgeur, schadelijke rooklucht en verslavende stoffen.

Meer redenen heeft u niet nodig om een luchtreiniger te kopen!

Roetdeeltjes, rooklucht, nicotine, en nog veel meer schadelijke factoren worden zo goed mogelijk geneutraliseerd waardoor zowel uw gezondheid en het wooncomfort erop verbeteren.

Daarbij wordt de gezuiverde lucht na het filteren terug in de ruimte geblazen, waardoor u nog méér kunt genieten van de gezondheidseffecten van zuivere lucht.

Luchtreiniger kopen ? Prijsofferte >

, , , , , , ,

Comments are closed.
Paste your AdWords Remarketing code here