Hoger risico op infecties omwille van luchtvervuiling | kies voor uw gezondheid, kies Therapy Air

Luchtreinigers tegen luchtvervuiling

Bent u op zoek naar een luchtreiniger? Maak kennis met de luchtreinigers van Therapy Air.

Ontdek onze luchtzuiveraar modellen en vraag onze prijzen met advies aan:

Luchtreiniger therapy air

Stap 1 van 2

Luchtreiniger

Luchtreiniger

Luchtvervuiling: verhoogde risico op infecties

Schone lucht is belangrijk. Zeker in de huidige maatschappij. Luchtvervuiling is door industrialisatie helaas aan de orde van de dag.

Deze luchtvervuiling wordt veroorzaakt door de fijnstofdeeltjes.

Deze deeltjes ademt u in als u gewoon buiten loopt. In een onlangs verschenen artikel in De Morgen werd gesproken over dit verschijnsel.

Luchtvervuiling - risico op infecties, luchtververser kopen

Het artikel haalde een onderzoek aan van Amerikaanse wetenschappers.

Zij stelden vast dat zelfs bij een korte blootstelling aan een verhoogde concentratie fijnstof, het risico op luchtweginfecties toeneemt.

Dit is een nogal zorgwekkende conclusie.

Zo constateerden zij dat, wanneer er een toename was van luchtvervuiling, er op die specifieke plekken een grote toename was van gevallen met longklachten.

De onderzoekers stellen dat er een direct verband aan te tonen is.


luchtreiniger prijzen


Oorzaak – luchtvervuiling

Van een echte oorzaak kan men nog niet spreken.

Wel zijn er vermoedens, die nog nader zullen worden onderzocht.

Zo zou het kunnen zijn dat luchtvervuiling infecties makkelijker laat toeslaan op luchtwegen.

Een andere mogelijkheid is, als iemand eenmaal al besmet is, dat uw lichaam er niet zo krachtig kan reageren.

De laatste mogelijkheid is dat men door de toenemende luchtvervuiling meer binnenshuis blijft.

Dit is een situatie waardoor besmettingen makkelijker en sneller plaatsvinden.

Een ander schokkend detail van het onderzoek, is dat de besmettingen met name ontstonden bij jonge kinderen.

Luchtreiniger voor thuis

Luchtreiniger voor thuis

Het gaat hier om de categorie kinderen van twee jaar of jonger.

De onderzoekers adviseren hierom dan ook om drukke verkeerssituaties te mijden.

Ook het wassen van de handen na een verhoogde concentratie fijnstof is aan te bevelen.

Op deze manier is er enige preventie mogelijk, aldus de onderzoekers.


luchtreiniger prijzen


Belang van schone lucht

Zoals duidelijk uit dit onderzoek naar voren komt, zijn de gevolgen van vervuilde lucht steeds duidelijker merkbaar.

Het is inmiddels aan de orde van de dag dat mensen worden opgenomen als gevolg van het inademen van vervuilde en giftige lucht.

Het is niet voor niets dat de landen van de wereld zich onlangs hebben verenigd in het Klimaatakkoord van Parijs.

Iedereen ziet nu in dat het zo niet langer kan.

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt tussen alle deelnemende landen.

Ook over de bestrijding van de toenemende luchtvervuiling.

Maar voordat hier enig effect van merkbaar is zijn we tientallen jaren verder.

Ondertussen blijft de vervuiling voorlopig nog toenemen.

Hierdoor ontstaan grote gezondheidsrisico’s die uw gezondheid en de gezondheid van uw kinderen kunnen schaden.

Het is hierom van groot belang dat u zoveel mogelijk schone lucht inademt.

Dit kan alleen door actief in te grijpen in uw leefomgeving, zoals uw woning of uw kantoor.

Kies Therapy Air Luchtververser

Een belangrijke partner in de strijd tegen vervuilde en giftige lucht is Therapy Air.

Luchtreinigers van Therapy Air zorgen ervoor dat uw leefomgeving een baken wordt van schone en gezonde lucht.

Ook als het gaat om uw werkplek op kantoor is een luchtreiniger van Therapy Air van grote waarde.

U kunt op deze manier een veilige haven creëren waarbij enkel schone lucht wordt ingeademd.

De luchtreinigers van Therapy Air gaan de vervuilde lucht actief en vooral effectief te lijf.

Zo worden de diverse virussen uit uw omgeving weggefilterd.

Virussen die u en uw geliefden potentieel zouden kunnen inhaleren, met alle gevolgen van dien.

Ook allerlei bacteriën die uw gezondheid kunnen schaden worden op deze manier succesvol verwijderd en opgeruimd.

Maar ook als het gaat om de dagelijkse ongemakken waarmee u te maken zou kunnen krijgen, zoals bijvoorbeeld sigarettenrook van een collega, of fijnstofdeeltjes van inkttoners wanneer u de hele dag in de buurt van een druk bezette printer bent.

Ook voor mensen met allergieën is de luchtververser van Therapy Air een uitkomst.

Door de schone en gefilterde lucht worden allergieën niet meer geprikkeld waardoor de klachten aanzienlijk zullen afnemen.

Dit is een ware bevrijding voor mensen die gebukt gaan onder een allergie.

Tip: infrarood sauna’s |

Zorg voor een gezonde toekomst

Met het huidige niveau aan luchtvervuiling, zowel binnen als buiten, doet u er verstandig aan om zelf actie te ondernemen.

De resultaten van milieuafspraken zijn voorlopig nog niet merkbaar.

Er staan verbeteringen op het programma die zijn afgesproken in het Parijs akkoord, maar tegen de tijd dat de effecten hiervan meetbaar en merkbaar zullen zijn, zijn we vele jaren verder.

En in de tussentijd blijft de lucht verontreinigd, met alle potentiële gevolgen van dien.

Onderneem daarom zelf actie. Kijk niet langer vanaf de zijlijn toe hoe uw gezondheid, maar ook de gezondheid van uw kinderen en familie achteruit gaat.

Voorkomen is beter dan genezen.

U hoeft niet lijdzaam de gevolgen van luchtvervuiling te ondergaan.

U hoeft niet te wachten totdat afspraken tussen landen en vervuilende bedrijven van kracht worden.

Neem het heft in eigen hand.

Ban virussen en bacteriën voorgoed uit uw leefomgeving.

Voorkom luchtweginfecties bij uw geliefden of collega’s.

Creëer thuis en op kantoor die veilige plek waar eenieder zich fit en gezond kan voelen.

Kies Therapy Air Luchtververser | luchtreiniger

Adem een gezonde toekomst.


luchtreiniger prijzen

, , , ,

Comments are closed.
Paste your AdWords Remarketing code here